Ana Sayfa | Nerede Ne Meşhur? | Türkiye Seyir Rehberi | İlan Ekle | Konuk Defteri | Anket | Reklam Ajansı     
 
 
  
Çeşme Alaçatı
Hünnap Betül Pansiyon
  Çeşme Alaçatı
Ali Baba Restaurant

 

 

 

KEMER

Girintili çıkıntı kıyılarındaki koyları, doğal güzellikleri, gelen ziyaretçilerini denizin ve ormanın kol kola selamlığı, gece olduğunda yıldızların bir gerdanlığın parıltılı taşları gibi ışıldadığı Kemer.
KEMER TANITIM YAZISI
Batı Toros Dağları'nın eteklerinde, Antalya iline 43 kilometre mesafede ve 52 kilometre. kıyı şeridi boyunca uzanan Kemer, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisidir. Bugün Kemer'in bulunduğu yerde, 1910'lu yıllarda Eski Köy adı ile bilinen, ve dağlardan gelen seller sonucu göl ve bataklıklardan oluşan bir yerleşim yeri vardı. Eski Köy halkı, kendilerini bu sellerden korumak için, dağların eteklerinde 23 kilometre uzunluğunda, taş duvar örmüşler ve sonraları, bu duvar nedeniyle köylerine Kemer demişlerdir.Kemer İlçesi'nin de adı buradan gelmektedir.
Kemer tarihinin M.Ö. 690 yılına kadar uzandığı bilinmektedir. Kemer merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Phaselis Antik Kenti M.Ö. 690 yılında 1.Oleios tarafından kurulmuştur. Şehir sürekli el değiştirmekle birlikte tarihte önemli bir liman ve ticaret merkezi olarak bilinmektedir. Şehrin kalıntıları günümüze kadar ulaşmıştır.
İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Olympos antik şehri ise M.Ö. 2. yüzyılda kurulmuştur. M.Ö 78 yılında Romalıların eline geçen şehir ile ilgili hala kazı çalışmaları sürmektedir. Gedelma Kalesi'de Romalılar döneminden günümüze kadar ulaşmıştır.İlçe merkezinde bulunan İdropolis kalıntıları da M.S. 3. yüzyıldan itibaren Kemer'in önemli denizcilik ve ticaret merkezi olduğunu göstermektedir.
Kemer, 12. yüzyılda Türkler'in eline geçmiştir. 1900'lü yılların başında göçerlerin yerleşmeye başladığı Kemer, 1910 yılından itibaren yeniden yerleşim yeri kimliğini kazanmıştır. Kemer 1968 yılında nahiye, 1986 yılında yapılan seçimler sonucunda ise belde olmuştur. 1990 yılında ise ilçe sıfatını kazanmıştır.
TARİHİN TANIĞI; KEMER'İN TARİHİ GÜZELLİKLERİ
Denizin ve güneşin yanı sıra tarihi güzellikleri ile de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Kemer'de İdyros ve Phaselis görülmeye değer tarihi güzellikler arasındadır.
Idyros:Carl Ritter,Skylas ve Kipert Idyros Antik Kenti ile ilgili tanımlamalarında farklı saptamalar yapmışlardır. Ritter Phaselis'in kuzeyindeki "Kopa Avova" burnunun yamaçlarındaki kentin "Idyropolis" olduğunu ileri sürmektedir. Kent antik dönemde gemicilerin barınağı olarak işlev yapmıştır. Skylas kesin bir saptama yapmamakla beraber antik kentin Phaselis ile Lurnatsin (Sıçan Adası) arasında bulunduğunu yazmıştır. Aslında bu tanımlama bir bakıma Kipert'i doğrulamaktadır. Kipert düzenlediği bir haritada antik kenti Kemer Dağının güney doğu sahilinde "An Avuva Burnu'nun" bulunduğu koyda göstermektedir. 1977 yılında Antalya Müzesi Müdürlüğü Uzmanları tarafından belirtilen yerlerde yapılan araştırmalarda Kipert'in tanımladığı yerde antik yerleşimlere rastlanmış ve Kipert'in belirttiği Idyros Kenti'nin burası olduğu düşüncesine varılmıştır. Kentin günümüze ulaşan bu kalıntıları Bunlardan Bizans Dönemi'ne ait olduğu sanılan bir kilise ve bu kiliseye bağlı mekanlar M.S.3 yüzyıla ait tarihlenen bazilika, erken Roma Dönemi'nden gözetleme kulesi, işlevi tam olarak saptanmayan yapılar ve dere üzerindeki köprü en dikkat çekici olanlarındandır. Stephaenues Byzantinius'un Hekataius'dan aktardığı bilgilere göre; hem bir bölge hem de bir kent adı olarak geçen "Idyros" ilk çağların deniz trafiğinde önemli bir işleve sahiptir. Mısır ve yakın doğudan Likya'nın batısına giden yelkenli gemiler Nil Nehri ağzından aldıkları rüzgarla Idyros Limanı'na kadar ulaşmaktadırlar. Ayrıca Plinius'un "Illyris" diye tanımladığı yer büyük olasılıkla gemici dilinde "Idyros" ifade edilmektedir. Idyros bulunan bazilikal tip planında olan kilise; orta apsesli bir orta nef, narteks, eksonarteks, güneyinde bir şapel, kuzeyinde kaptisteryum ve çevresindeki diğer yapılarla kompleks bir yapı özelliği göstermektedir. Tabanı iri taneli geometrik motifli mozaik ile kaplanmıştır.Burada organik olarak yaklaşık 1 metre ile 30 santim derinliğine konan iskeletlerin üzeri dairesel eğimli süslemesiz kaplama kiremitleri ile örtülmüştür. Gözetleme yeri ise;limanın kuzeyinde bulunan yüksek tepenin güney ucunda etrafı poligonal örme tekniğinde duvarlarla çevrili, güney yönünde iki kule ile bir giriş, kuzey-doğu yönünde de bir kule bulunmaktadır. Kulelere içten girilebilmektedir. Duvar kalınlığı da yaklaşık 2 metredir. Gözetleme için daha geniş olan yapının savunma amaçlıda yapıldığı düşünülmüş olabilir.
Phaselis: Phaselis , Antalya'ya 35 kilometre uzaklıkta, Tekirova'nın hemen yanı başındaki antik bir kenttir. Phaselis, Hellen dilinde "Tanrı esirger" anlamında bir sözcüktür. Bilge Umar'a göre Luwi kökenli olup "deniz kentçiği" anlamındaki "Passala" dan gelir.
Phaselis'in kazı çalışmaları Kültür Bakanlığı ile İl Özel İdare Müdürlüğü arasında yapılan protokolle Antalya Müzesince yürütülmektedir. Burası limanları ile ünlü bir kent olup, bunların en büyüğü yarımadanın güney-batısındaki limandır. Bu limanın girişinde 200 metre uzunluğunda bir de mendirek vardır. Bugün bu mendireğin büyük bir bölümü sular altında kalmıştır. İkinci limanı tiyatronun kuzey-doğusundadır, bunun da bir mendireği vardır ve günümüze kadar korunarak gelebilmiştir.Üçüncü liman kuzeydeki geniş kumsaldadır. Limanın güneyindeki rıhtımın kalıntıları göze çarparsa da buraya mendirek yapılmamıştır.
Phaselis'i kuşatan surların kalıntıları yarımadanın güney-batısında görülmektedir. Bizanslılar zamanında da onarılan surlar eski özelliklerini hemen hemen bütünüyle yitirmiştir.
Phaselis'in, devlet yönetim ve diğer önemli yapıları kuzey ve güneydeki limanları birbirine bağlayan ana caddenin her iki yanına sıralanmışlardır. Uzunluğu 125 metre,genişliği de 20-25 metre olan caddenin iki yanına üçer basamakla çıkılmaktadır. Ortasında bir de meydan oluşturan cadde düzgün taşlarla döşenmiş,altına da mükemmel bir kanalizasyon sistemi yapılmıştır. İmparator Hadrianus'un kapısının kalıntıları da caddenin batısında,cadde boyunca sıralanmış dükkânlar, onların arkasındaki karmaşık plânlı yapı ile hamam ve Gymnasium oldukça iyi durumdadır. Gymnasium'un arkasındaki spor eğitimi için yapılan odalar geç devirlerde yapılan eklerden ötürü özelliğini büyük ölçüde yitirmiştir. Bununla beraber mozaik döşeli tabanı, iki kapı ile güneydeki soyunma ve soğukluk, ılıklık kısımlarına girilen bölümleri yine de iyi durumdadır. M.S. 3.yüzyılda yapılmış Hamam'ın sonraki dönemlerde de kullanıldığı açıktır. Agora, Hamam'ın güneyinde olup meydana büyük bir kapı ile açılır. İmparator Hadrianus döneminde yapıldığından ötürü de Agora'ya İmparatorun ismi verilmiş olup caddeye bakan duvarlarına heykeller yerleştirilmiştir. Bunların arasında Lykia kentlerine yardım eden ve özellikle en büyük desteğini buraya veren Rhodiapolisli Opramoas ile Saxa Amyntianus'un heykellerinin farklı bir konumu olmuştur M.S.5-6. yüzyılarda Hadrianus Agorası'nın kuzey-batısına, bugün yalnızca apsis'i görülen, dikdörtgen plânlı bir bazilika eklenmiştir. Phaselis ana caddesinin meydanla birleştiği yerin güneyine ikinci bir Agora daha eklenmiştir. Domitianus Agorası diye adlandırılan bu agora da İmparator Domitianus'un kente yaptığı yardımların bir nişanesidir. Geç dönem mimarisini yansıtan bu Agora caddeye iki kapı ile açılır. Kapılardan birisinin üzerinde,İmparator Domitianus'un yazıtı vardır. Avlulu büyük yapı kompleksi şeklindeki agoranın portiklerle çevrili bir iç avlusu vardır. Bunların arkasındaki dükkanlar günümüze oldukça iyi bir durumda gelebilmiştir.
Tiyatro yarımadanın üzerindeki tepeciğin en üst noktasında olup batıya doğrudur. M.S. 2.yüzyılda tarihlenen tiyatronun, Hellenistik bir yapı üzerine kurulup kurulmadığını anlamak için yeterli bilgi ve belge yoktur. Yaklaşık 1500-2000 kişilik bir kapasiteye sahiptir. Hem kente, hem de denize hakim olan tiyatroya ana caddeden taş merdivenlerle çıkılmaktadır. Giriş ve çıkışlar yan tarafta olup Cavea yarım daire şeklindedir ve dörder merdivenle beş bölüme ayrılmış 20 oturma sırası vardır. Scene'ye beş ayrı kapıdan girildiği kalıntılardan anlaşılmaktadır. İki kattan oluşan tiyatronun üst kısmı günümüze ulaşamamıştır. Phaselis Tiyatrosu'nun üzerindeki Akropol'de Athena Mabedi bulunmaktadır. Ayrıca Herakles, Hestia ve Hermes'e adanmış tapınakların olduğu kaynaklardan öğrenilmektedir.
DENİZİN ÇAĞRISI; KEMER PLAJLARI
Kemer'in başta gelen çekiciliklerinden birisi doğal güzelliğidir. Deniz,orman ve dağlar bir noktada birleşmektedir. Denizin berraklığı,ormanın yeşilliği, deniz dalgalarının çam ağaçlarına kadar uzanması ve çam ağaçlarının plajlarda gölgelik olarak kullanılması oldukça cazip gelmektedir.Beldibi mevkiinden başlayarak Tekirova'ya kadar olan tüm kıyı tamamen doğal plajdır. Kemer merkezinde bulunan Belediye plajı, yat limanı yanında bulunan Ayışığı Plaj'ı, Faselis Plaj'ı gibi yerlerde rahatlıkla denize girmek, konaklama tesislerinin havuz ve plajlarından da ücret karşılığı yararlanmak mümkündür.
SUALTININ GİZEMLİ DÜNYASI; ULUSLARARASI KEMER SUALTI GÜNLERİ
Uluslararası Kemer Sualtı Günleri, Akdeniz'in Antalya kıyılarındaki sualtı doğal ve arkeolojik değerlerin dünyaya tanıtılması amacıyla KETAV (Kemer Tanıtım Vakfı)ile AASAM'ın (Akdeniz Arkeolojik Sualtı Araştırmaları Merkezi) ortaklaşa düzenlediği bir organizasyondur.Doğu Akdeniz kıyıları binlerce yıldır sayısız uygarlığı barındırmış, bu uygarlıklar birbirleriyle olan siyasi ve ticari ilişkilerini genellikle deniz yoluyla kurmuşlardır. Bunun sonucu olarak suların derinliklerinde geçmişe ait bu izler, doğal güzelliklerle birlikte keşfedilmeyi beklemektedirler. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri bu değerleri tanıtmak amacıyla düzenlenen çeşitli faaliyetlerin bir bütünüdür.
YELKENLER FORA;KEMER'DE YATÇILIK
Kemer yat turizmi bakımından önemli bir yere sahiptir. Yaz ve kış aylarında çeşitli ülkelerden gelen yatların bir merkezidir. Gelen yatlar burada günübirlik kaldıkları gibi uzun sürede kalmaktadırlar. 1986 Nisan ayında resmen tüm hizmet birimleriyle devreye giren Park Marina yat limanı 100 karada, 200 denizde olmak üzere 300 yat kapasiteli olup, çeşitli üniteler ile 24 saat hizmet vermektedir.Kemer Marinası, Avrupa Çevre Eğitim Vakfı (FEEK) tarafından yürütülen Mavi Bayrak Kampanyası tarafından tespit edilen kriterleri sağlayarak 1993 yılında Mavi Bayrak ile ödüllendirilmiştir.
MAVİYE YOLCULUK: KEMER'DE TEKNE TURLARI
Kemer'de mavi yolculuk sezonu Mayıs ayının başında başlar Ekim ayının sonuna kadar
devam eder. Pek çok farklı tekne kategorisi ve pek çok farklı rota mevcuttur. Bu rotalar Bodrum, Gökova ,Göcek ve Marmaris'e kadar uzanır.
KEMER'E ULAŞIM
Karayolu: Kemer, İstanbul'a 770, Ankara'ya 590, İzmir'e 515, Antalya'ya ise 42 kilometre uzaklıktadır. Otobüs şirketlerinin çoğunun Kemer'e direk otobüs seferi vardır.Ayrıca Antalya'dan Kemer'e sık sık otobüs seferleri gerçekleşmektedir.
Havayolu: Antalya havalimanının Kemer'e uzaklığı ise 60 kilometredir.
Denizyolu: Kemer'e denizden de ulaşım mümkündür. gelen tekneler 300 yat kapasiteli marinada konaklayabilir.

 

 

 

 

 

  izmir çeşme alaçatı antalya kaş kalkan bodrum kuşadası saklıkent didim marmaris fethiye ayvalık kapadokya alanya fetiye köyceğiz efes
pansiyonlar oteller merkez tatil köyleri konaklama imkanları eğlence merkezleri geziler turlar mekanlar pansiyon otel cafe bar restaurant alışveriş sağlık ve kültür turizm